GORGERNE....????

Vi har samlet en håndfuld af de spørgsmål vi oftest bliver stillet og prøvet at give et fyldestgørende svar.

← Tilbage til Om Teatret GorgerneOm_Teatret_Gorgerne.htmlOm_Teatret_Gorgerne.htmlshapeimage_1_link_0

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF GORGERNE?

Gorgerne har to typer medlemskaber: Aktivt medlemskab og interessemedlemskab. (Læs mere under Medlemskab)

Ønsker du at medvirke i en af teatrets forestillinger (Aktivt medlemskab), skal du til en audition, der typisk består af skuespil-, sang- og danseprøver.Teknisk set kan alle melde sig ind i Gorgerne da det er en forening, men det er det kreative team på den pågældende forestilling, der ved disse auditions sammensætter det ensemble der skal stå på scenen. Man er altså IKKE garanteret en plads på scenen, blot ved at være medlem.

FÅR JEG LØN FOR AT OPTRÆDE MED TEATRET GORGERNE?

Nej! Som udgangspunkt arbejder alle medlemmer, både på og bag scenen, uden løn. Derimod betaler alle der står på scenen kontingent. Gorgerne er et frivilligt teater og der bliver lagt stor vægt på vi lægger det store stykke arbejde i vores forestillinger, fordi vi har lyst og tager musikteater meget seriøst.

HVORDAN FINDER JEG UD AF HVORÅR DER ER AUDITION?

Som hovedregel bliver audition opslået her på hjemmesiden og på teatrets Facebook-profil, men du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet her på siden og være sikker på at modtage mail med audition-invitation.

JEG ØNSKER IKKE AT STÅ PÅ SCENEN, MEN VIL GERNE VÆRE EN DEL AF TEATRET ELLER DET KREATIVE TEAM. KAN JEG DET?

Ja! Der er altid brug for gode, kreative kræfter. Du skal blot kontakte os på info@gorgerne.dk. Du kan også melde dig ind teatret som Interessemedlem og dermed blive en del af Gorgerne. (Læs mere under Medlemskab)

HVORNÅR LIGGER PRØVERNE OG HVOR LANG TID ER FORLØBET?

Normalvis anvender teatret mandag aften som fast prøvedag. Derudover planlægges typisk 3-4 halve og hele weekender, samt en række alternative hverdage til solistprøver. I den sidste måned op til premieren intensiveres forløbet og man kan forvente at stå til prøve ca. 3 aftener om ugen. Produktionens længde er typisk 5-6 måneder. Du modtager før prøvestart en langtidsprøveplan med de aktuelle prøvedatoer og ferieperioder, som du skal indføre i din kalender og hellige dig.

JEG SPILLER EN ANDEN FORESTILLING SIDELØBENDE, ELLER VED ALLREDE NU AT DER ER DAGE/PERIODER, HVOR JEG VIL VÆRE FRAVÆRENDE. KAN DET LADE SIG GØRE?

Det er vigtigt at du fra prøvestart (eller evt. forud for audition) oplyser disse dage til produktionsledelsen. Vi er klare tilhængere af at teatrets medlemmer medvirker i andre teatersammenhæng, men skal naturligvis have en prøveplan til at gå op. Det kan i langt de fleste tilfælde lade sig gøre, hvis vi er bekendt med fravær fra prøvestart. Derimod tolerer vi ikke gentagen uannonceret fravær.

HVAD FORVENTES DET AF MIG SOM MEDVIRKENDE HOS TEATRET GORGERNE?

Det forventes primært at de medvirkende passer deres prøveplan, møder velforberedte op til prøve og bruger den ”lektiehjælp”, som altid er at finde, hvis man har behov for assistance med nodeindstudering eller koreografi. I indrykningsfasen på spillestedet forventes det desuden at du assisterer med opsætning og nedtagning af forestillingen ud fra en plan, som lægges senere i forløbet.

Derudover vil der undervejs på produktionen være en række mindre initiativer i form af koncerter, scenografi- og kostumekonstruktion og PR-tiltag. Mens der ikke er obligatorisk fremmøde ved disse, tilstræber vi at alle deltager efter evne og tid.

HVEM BESTEMMER HVILKE FORESTILLINGER DER SKAL SPILLES?

Som udgangspunkt planlægger bestyrelsen én årlig større produktion mhp. at engagere den brede medlemsskare og føre teatrets ambitioner videre i den rigtige retning. Men det er til en hver tid muligt at udleve egne initiativer indenfor teatrets rammer. Det kræver blot bestyrelsens godkendelse af produktionsplan og budget.


SPØRGSMÅL & SVAR

 

HVAD ER TEATRET GORGERNE?

Teatret Gorgerne er et selvstændigt teaterensemble, der producerer ambitiøst musikteater. Teatret modtager ikke fast støtte nogen steder fra, men finansieres ved hjælp af billetindtægter, bidrag fra fonde og sponsorrater. Vores største mål er at fremme kendskabet til seriøst musical-teater i Danmark, og bidrage til den danske teaterscene med produktioner der spilles af lyst og kærlighed til genren.