EN STORSLÅET TEATERKONCERT - OG SÅ MED EN HANDLING...

1. akt.

Jesus og hans disciple gør sig klar til at drage ind i Jerusalem (Ouverture). I mens har Judas søgt væk fra flokken i frustration over Jesus' voksende popularitet og de følger han frygter det vil få for dem alle (Heaven On Their Minds). Jesus er imidlertid overbevist om den vej han må gå og beroliger disciplene med at alt jo alligevel er forudbestemt og Guds vilje. Judas provokeres yderligere, da han bemærker Jesus' omgang med den prostituerede Maria Magdalena og det ender i en voldsom konfrontation, hvor Judas beskylder Jesus for ikke at leve op til de idealer, som han selv prædiker (What’s the Buzz? / Strange Thing, Mystifying). Maria Magdalene ser at Jesus er påvirket af den manglende opbakning fra hans nærmeste ven Judas og disciplenes generelle uforståenhed og forsøger at berolige (Everything’s Alright).

I mellem tiden er ypperstepræsterne, med Caiaphas og Annas i spidsen, samlet i Jerusalem for at vurdere den trussel som Jesus udgør. De frygter at miste deres magt og dommen over Jesus falder resolut (This Jesus Must Die).

Palmesøndag, da Jesus og disciplene ankommer til Jerusalem (Hosanna) mødes de af Caiaphas, som beordrer Jesus til at bryde forsamlingen og stoppe fremmarchen, men Jesus afviser og forklarer at Caiaphas intet kan stille op. Den unge discipel Simon foreslår Jesus at de skal gribe til våben og besejre den romerske besættelsesmagt (Simon Zealotes), men dette vækker blot Jesus' vrede og sorg, i det han ænser at hans følge hverken forstår den sande mening eller den sande magt (Poor Jerusalem).

Statholderen i Judæa, Pontius Pilatus, ligger samtidigt søvnløs, plaget af mareridt om hvordan han kommer til at stå til regnskab for Jesus skæbne (Pilate’s Dream).

I templet bliver Jesus atter bekræftet i hans voksende mistillid til det folk, som han skal lede. Templet er nærmest forvandlet til markedsplads og folks grådighed vækker væmmelse hos ham (The Temple) og da han også overfaldes af tiggere og spedalske i hobetal, som alle sammen vil have hans hjælp, bryder han sammen.

Atter kommer Maria Magdalene til Jesus' undsætning (Everythings Alright (Reprise) og mens Jesus falder til ro i Marias favn, kæmper Maria sin egen kamp for at finde frem til, hvad hun skal stille op med sin kærlighed til Jesus (I Don’t Know How To Lve Him)

Judas ankommer og ser Maria og Jesus i tæt omfavnelse. I en anfald af jalousi og vildrede løber Judas til ypperstepræster og forråder Jesus ved at fortælle, hvor de kan finde og arrestere ham den kommende torsdag. Judas forsøger at fralægge sig ansvaret med argumentet om at det er til alles bedste, men inderst inde ved Judas godt af hans synd er uoprettelig (Damned For All Time / Blood Money).


2. akt

Skærtorsdag oprinder og Jesus og hans disciple mødes til hvad der skal blive deres sidste fælles samling (The Last Supper). Jesus forudser at disciplen Peter vil fornægte ham tre gange ganske snart og Judas forråde ham. Judas og Jesus skændes voldsomt og hvad der skulle have været en festlig samling inden disciplenes triumftog ender i stedet med fortvivlelse. Jesus søger mod sin himmelske far og bebrejder ham sin skæbne. Midt i sit nødråb finder Jesus pludselig viljen og styrken til at følge sin vej og overlader sin skæbne i Guds hænder (Gethsemane- I Only Want To Say).

Jesus arresteres i Getsemanes Have og bringes for Caiaphas, som kræver svar på hvor vidt Jesus er Gud. Da Jesus ikke vil give et klart svar herpå, ser ypperstepræsterne deres snit til at bringe Jesus for Pilatus' domstol (The Arrest). Peter bliver antastet af op til flere gadefolk, som mener at have set Peter sammen med Jesus. I frygt for selv at blive anholdt og dømt, fornægter Peter sit forhold til Jesus og opfylder dermed Jesus' profeti (Peter’s Denial).

Pliatus, som nu står med ansvaret for Jesus videre skæbne, er fortsat plaget at sine mareridt og da han ikke synes at få klare beviser, som kan føre til en klar dom, vælger han i stedet at sende ham til Kong Herodes af Nazareth under påskud om at det er Jesus hjemstavn og derfor hans ansvar (Pilate and Christ). Kong Herodes finder imidlertid større morskab i at håne Jesus og udstiller ham som kvaksalver. Og da Jesus ikke en gang gør modstand eller viser sine særlige evner, sender Herodes ham direkte tilbage til Pilatus (Kong Herod’s Song).

Peter og Maria angrer begge at de ikke har kunnet gøre mere for at redde Jesus. De beder til at tiden skrues tilbage og de dermed kan ændre de valg de har truffet (Could We Start Again, Please).

Da Judas ser hvilke pinsler der er overgået Jesus fortryder han bitterligt og forsøger at få ypperstepræsterne til at trække deres anklager tilbage. Dette mislykkes og Judas overlades til sig selv og sin skam. Dette bliver uudholdeligt for Judas, som ender sit eget liv, mens han beskylder Gud for at have ”ført kniven” (Judas' Death).

Folkets pres på Pilatus bliver nu så stort at han ikke kan undlade at dømme Jesus (Trial Before Pilate). Dog kan han ikke finde modet i sig selv til at dømme Jesus til døden og han dømmer ham i stedet til 39 piskeslag. Èt mindre end den dødelige dosis. Efter de 39 piskeslag er folket dog fortsat ikke tilfredse, og selvom Pilatus trygler Jesus om at forsvare sig selv, får han intet modsvar. Han giver op og overlader Jesus til folkets vilje og korset.

Mens Jesus bærer korset til Golgatha, vender Judas tilbage til de levendes verden i en nærmest journalistisk skikkelse og spørger Jesus om han nu stadig synes at det var det hele værd? Eller om han har fortrudt? (Superstar).

Jesus nagles til korset, hvorfra hans liv langsomt ebber ud (Korsfæstelsen), mens han bereder sig på atter at møde sin far og skaber (John 19:41). Jesus stiger ned fra korset og forlader sit jordiske legeme og liv.

 

HANDLING