FAQ

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål. Finder du ikke det, du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Hvad er Teatret Gorgerne?

Teatret Gorgerne er et selvstændigt teaterensemble, der producerer ambitiøst musikteater. Teatret modtager ikke fast støtte nogen steder fra, men finansieres ved hjælp af billetindtægter, bidrag fra fonde og sponsorater og medlemmernes kontingent, samt spillejobs og koncerter.

Vores største mål er at fremme kendskabet til seriøst musicalteater i Danmark og bidrage til den danske teaterscene med produktioner, der spilles af lyst og kærlighed til genren.

Hvordan bliver jeg medlem af Teatret Gorgerne?

Gorgerne har to typer medlemskaber: Aktivt medlemskab og interessemedlemskab.

Ønsker du at medvirke i en af teatrets forestillinger (Aktivt medlemskab), skal du til en audition, der typisk består af skuespil-, sang- og danseprøver. Rammerne sættes af produktionen.

Teknisk set kan alle melde sig ind i Gorgerne, da det er en forening, men det er det kreative team på den pågældende forestilling, der ved en audition sammensætter det ensemble, der skal stå på scenen. Man er altså ikke garanteret en plads på scenen blot ved at være medlem.

Hvordan finder jeg ud af, hvornår der er audition?

Auditions bliver slået op på hjemmesiden og på teatrets Facebookprofil, men du kan også tilmelde dig Teatret Gorgernes nyhedsbrev og være sikker på at modtage mails med invitationer til auditions.

Får jeg løn for at optræde med Teatret Gorgerne?

Nej.

Alle medlemmer, både på og bag scenen, arbejder som udgangspunkt uden løn. Samtidig betaler alle, der står på scenen kontingent. Gorgerne er et frivilligt teater, og der bliver lagt stor vægt på, at vi lægger det store stykke arbejde i vores forestillinger, fordi vi har lyst og tager musikteater meget seriøst.

Hvad forventes der af mig som medvirkende i en forestilling?

Det forventes, at de medvirkende passer deres prøveplan, møder velforberedte op til prøve og beder om hjælp, hvis der er behov for det; f.eks. assistance med nodeindstudering eller koreografi. 

Derudover vil der undervejs på produktionen være en række initiativer og arbejdsgrupper, der holder gang i foreningen; f.eks. scenografi- og kostumekonstruktion, PR-tiltag og sociale arrangementer. Vi tilstræber, at alle deltager efter evne og tid.

I indrykningsfasen på spillestedet forventes det desuden, at du assisterer med opsætning og nedtagning af forestillingen ud fra en plan, som lægges senere i forløbet.

Hvornår ligger prøverne, og hvor langt er forløbet?

Normalt ligger prøverne mandag og torsdag aften som faste prøvedage. Omfanget afgøres af den gældende produktion.

Derudover planlægges typisk 4-5 halve og hele weekender. I den sidste måned op til premieren intensiveres forløbet, og man kan forvente at stå til prøve ca. 3 aftener om ugen.

Produktionens længde er typisk 5-6 måneder. Du modtager før prøvestart en langtidsprøveplan med de aktuelle prøvedatoer og ferieperioder, som vi forventer, at du deltager i for at være en del af produktionen.

Kan man være Gorg uden at stå på scenen?

Ja! Der er altid brug for gode, kreative kræfter.

Du kan også melde dig ind teatret som Interessemedlem og dermed blive en del af Gorgerne. Kontakt os på info@gorgerne.dk

Der er dage i prøveforløbet, jeg ikke kan deltage i, da jeg også spiller en anden forestilling. Hvad gør jeg?

Det er vigtigt, at du fra prøvestart (eller evt. forud for audition) oplyser disse dage til produktionsledelsen. Vi er klare tilhængere af, at teatrets medlemmer medvirker i andre teatersammenhænge, men skal naturligvis have en prøveplan til at gå op, og vi kan ikke håndtere for mange afbud.

Det kan i langt de fleste tilfælde lade sig gøre, hvis vi er bekendte med fraværet fra prøvestart. Derimod er det ikke muligt at have gentagende uannonceret fravær.

Hvem bestemmer, hvilke forestillinger der skal spilles?

Bestyrelsen planlægger én årlig større produktion med henblik på at engagere den brede medlemsskare og føre teatrets ambitioner videre i den rigtige retning.

Det er dog til enhver tid muligt at udleve egne initiativer inden for teatrets rammer. Det kræver blot bestyrelsens godkendelse af produktionsplan og budget.